onsdag 3. oktober 2012

20-22 september med fiskeklubben Slemmicus

Vi startar med kummelfiske vilket ger arten till alla i gruppen. Dom riktigt stora är inte hemma men toppfiskar på 5 o 6,3kg är ändå godkjänt. Knagg rockorna provas också vilket ger några fina exemplar.Och bifångster av sandskäddor pigghaj o en liten kveite. Dag två blir det långa fiske som ger massor av fisk varav några spränger 10kg gränsen men dom riktigt stora vill inte idag heller. På eftermidagen så gør vi ett førsøk efter stor sei men den vill absolut inte vara med denna dag.
Sista dagen blir det torskfiske med en grann 14,5kg i topp, kolja fisket är helt ok och dagen avslutas med uer fiske och en fjellbrosme på målriktat fiske. Allt i allt en bra weekend även om dom riktigt stora lyste med sin frånvaro denna gång.
18 september dagstur med en rysk grupp.

Vi har ett riktigt bra fiske med flera torsk o sei øver 10kg.